از تعریف تا اهمیت برنامه غذایی

رژیم غذایی

انسان از بدو خلقت تا به امروز نیازهای مختلف غریزی و غیر غریزی داشته است. که برخی از آن ها در طول مدت زمان دچار تغییر شدند و برخی دیگر همچنان به قوت خود باقی مانده اند. یکی از این نیاز هایی که همواره از ابتدا با بشر همراه بوده و یکی از چالش های او محسوب می شود، غذا خوردن می باشد. درست است که امروزه نیاز به غذا درست به اندازه روزگار انسان های اولیه برای حفظ بقا انسان مهم است، اما چالش های مربوط به آن دچار تغییر و تحول شده است. چالش هایی که از دل آن مفاهیمی مانند برنامه غذایی بیرون می آید.

برنامه غذایی، مفهومی است که از دو جز ” برنامه ” و ” غذا ” ساخته شده است. ما با مفهوم برنامه بیشتر تحت عنوان برنامه های زمانی آشنایی داریم. برای ما برنامه به معنی داشتن یک نظم خاص در انجام یک سری کارهای خاص می باشد. بنابراین برنامه غذایی به معنی داشتن یک اصول خاص در غذا خوردن می باشد.

برنامه غذایی

اهمیت داشتن یک برنامه غذایی

انسان دیری نگذشت که فهمید غذا می تواند برخی از ویژگی های روحی و فیزیکی او را تحت تاثیر قرار بدهد. این اثر هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی. اینجا بود که انسان کم کم سعی کرد برخی غذاهایی را از لیست خوراکی خود حذف کند و برخی دیگر را همیشه در سبد خود نگه دارد و نسبت به سایر مواد غذایی یک نسبتی را رعایت کند. این اتفاق در حقیقت همان کار برنامه غذایی می باشد. از این جهت می بینیم که داشتن یک برنامه درست تا چه اندازه میتواند تاثیر گذار باشد.

یک برنامه غذایی براساس نیاز بدن و روح هر فرد باید تنظیم شود. به نوعی که فرد علاوه بر گرفتن انواع مواد لازم، روحیه خود را حفظ کنند. البته برنامه تغذیه ایی انواع مختلفی دارد که هدف استفاده ما از آن می تواند مشخص کننده یکی از این انواع باشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.

Call Now Button
Open chat
به راهنمایی احتیاج دارید؟
سلام
به راهنمایی احتیاج دارید؟
Powered by